Nordrutan

Välkommen till föreningen

NORRBOTTENS FLORA

En förening med intresse för växter.

Du är varmt välkommen att bli medlem!

NORDRUTAN

Föreningens medlemsskrift Nordrutan kommer ut med två nummer per år. I Nordrutan kan man läsa om föreningens aktiviteter, växtfynd, historiska botanister, ny litteratur och mycket annat av botaniskt intresse. Kom gärna med bidrag till Nordrutan. Det kan vara vad som helst med botanisk anknytning, t.ex. artiklar, kåserier, notiser, bilder, teckningar,

poesi mm. Du som har material som du vill få med i Nordrutan, kontaktar redaktör, styrelseordföranden eller medlem i styrelsen.


Kontakta redaktor@norrbottensflora.se >>

INFÖRDA ARTIKLAR I NORDRUTAN

Nedan redovisas ett index över artiklar som varit införda i Nordrutan fram till och med nummer 1, 2016. Författarens namn anges i bokstavsordning. Om du vill köpa ett visst nummer kontaktar du Kerstin Haraldsson på e-post kerstin.hson@tele2.se eller på tel. 070-264 46 46. Köp av enstaka exemplar kostar 20 kr/st inkl. porto.


Ahlm, J.: Växtinventering i Kalix. 2000: 2

Ahlm, J.: Floravandring på Seskarö. 2001: 3

Ahlm, J.: Nya växter för Norrbotten. 2004: 2

Ahlm, J.: Efterlysning som gett resultat. 2004: 2

Ahlm, J.: Nordslamkrypa i Kalixälvens nedre del. 2005: 1

Ahlm J.: Ävjepilörtsinventeringen 2005. 2006: 1

Ahlm, J.: Nya och sällsynta arter från Kalix. 2007: 1

Ahlm, J.: Viden, Salix i Norrbotten. 2008: 1

Ahlm, J.: Växtfynd 2009. 2009: 2

Ahlm, J.: Karlsborgs industritipp och virkesupplag. 2009: 2

Ahlm, J.: Märkligheter i naturen. 2010: 1

Ahlm, J.: Intressanta fynd. 2010: 1

Ahlm, J.: Apomiktjakt. 2010: 1

Ahlm, J. & Josefsson B.: Möt våren i Skåne. 1998: 3

Ahlm, J. & Stenberg, L.: Blåbär och lingon 1998: 1

Ahlm, J. & Stenberg, L.: Utdöd målla funnen i Kalix. 1998: 2

Ahlm, J., Berggren, W & Stenberg, L.: Införda och förvildade barrträd i Norrbotten. 1996: 3

Ahlm, J.: Besök från kontinenten. 2013: 1

Ahlm, J.: Daggkåpor i Norrbotten. 2014: 1

Ahlm, J.: Strandviva och fjärilar i Storön den 26 juni. 2014: 2

Alm, T.: Exkursion till Hanhinvittikko och Armasjärvimyren. 2013: 2

Andersson, O.: Nornan ett porträtt. 1997: 1

Asplund, G., Autio, V.: Botanikträff i Kalix. 1997:1

Asplund, G., Autio, V. & Jussila, M.: Vårträff i Kalix. 1999: 1

Asplund, G., Autio, V.: Höstträff I Piteå. 1999: 2

Autio, V. & Autio, L.: En långväga gäst i Norrbotten. 1998: 1

Autio, V. & Stenberg, L.: FNF:s vårexkursion 1996. 1996: 3

Autio, V. & Zethraeus, U.: Hembygdens Flora. 2000: 2

Autio, V.: Erik Julin. 2009: 2

Berggren, W.: Örnbräken. 1999: 1

Berggren, W.: Floravandring i Boden. 2013:2

Bergström, I. & Tochtermann, G.: Trådviva Androsace filiformis i Piteå. 2009: 1

Boyd-Larsson, Ch.: Vad är en rödlistad/fridlyst växt och vilka finns i Norrbottens landsskap? Sammanfattning. 2000: 2

Boyd-Larsson, Ch.: Naturreservatsplan för Norrbottens Län. 2002: 1

Boyd-Larsson, Ch.: Floraväkteri i Norrbotten. 2005: 1

Boyd-Larsson, Ch.: En stor ryssnarvlokal på Västra Knivskär. 2006: 1

Boyd-Larsson, Ch.: Strandviva i Haparanda och Kalix skärgårdar. 2006: 1

Bystedt, T.: Vårfloravandring i Piteå 1:a Juni 2014. 2014: 2

Carlsson, C.: Ett av de nya naturreservaten i skärgården, Patta Peken i Piteå kommun. 2001: 1

Dahlbäck, N.: Leg. C. Håkansson. 1996:3

Dahlbäck, N.: Axel Nikolaus Lundström. 2009: 2

Dahlbäck, N.: Johan Degerman. 2010: 1

Dauphin, B.: Sampling Botrychium in Sweden – Fieldwork report. 2012: 2

Davidsson, I.: Ormgranen – en risig skönhet. 1996: 2

Davidsson, I.: Nornan i Norrbotten 1997. 1998: 2

Davidsson, I.: Vitsippa Anemone nemorosa i Forshed. 1998: 3

Davidsson, I.: Tallört Monotropa hypopitys i Norrbotten. 1998: 1

Davidsson, I. & Stenberg, L.: C. J. Backman och norrlandsfloran. 1998: 1

Davidsson, I.: Nornan i Norrbotten. 1999: 1

Davidsson, I.: Dialektala växtnamn på överkalixmål. 2008: 1

Davidsson, I. & Jönsson, L.: Linafallet, ett utflyktsmål. 2009: 2

Davidsson, I.: Karl (Kalle) Albert Nilsson. 2010: 1

Delin, A.: Fröpåsebotanik eller naturvårdsbotanik? 1998: 3

Delin, A.: Växtfynd kan – kanske – rädda skog. 2006: 2

Ecke, F.: Sällsynta soptippssvampar. 1997: 1

Ecke, F.: Småsvalting – en doldis i Norrbotten. 1997: 1

Ecke, F.: Herman Svenonius – från vattenpest till borsting. 1998: 2

Ecke, F.: I Herman Svenonius fotspår. 1998: 3

Ecke, F.: En botanisk vårresa genom Japan. 1999: 2

Elming, I.: Lustgård för handikappade. 2005: 2

Elven, R.: Varför är Salix så svåra? 2010: 2

Fröberg, L.: Insamling av några umbellater för Flora Nordica. 2000: 1

Fröberg, L.: Insamling av några umbellater för Flora Nordica. 2002: 1

Green, I. P.: Recording for the Flora of Norrbotten. 2001: 2

Groth, H.: Exkursion till Siknäs 7 juli. 2013: 2

Gustafsson, B. & Gustafsson, I.: Daniel Solander, botaniker och världsomseglare. 2000: 2

Hallman, A.: Kurt Persson – en mångsidig autodidakt. 2006: 2

Hammarsjö, C.: En botanisk självbiografi. 1997: 1

Hammarsjö, C.: Leta finnmyrten! 1997: 2

Hammarsjö, C.: Botaniska utflyktsmål: Nakteberget. 1998: 1

Hammarsjö, C.: Den stora småsvaltinglokalen på Seskar-Furö. 1999: 1

Hammarsjö, C.: Botanisk utflyktsmål i Norrbotten, Armasjärvimyren. 2000: 1

Hammarsjö, C.: Kvartärgeologiska aspekter på Norrbotten – en sammanställning av föreläsare Robert Lagerbäck. 2001: 2

Hammarsjö, C.: Det finns ett fjäll i Norrbotten, åtminstone ett tredjedels. 2002: 2

Hammarsjö, C.: Oskar Lönnqvist, Tornedalsbotanist. 2004: 1

Hammarsjö, C.: Arter på jordhögarna vid Piteå motorstadion. 2004: 2

Hammarsjö, C.: Vitsippan i Jävre. 2004: 2

Hammarsjö, C.: Finnmyrten Chamaedaphne calyculata i Sverige. 2008: 2

Hammarsjö, C. & Pekkari, S.: Lohammar, en vattenbotanist i 1930-talets Norrbotten. 2002: 2

Hammarsjö, C. & Zethraeus, U.: I Lohammars fotspår. 2002: 2

Haraldsson, K.: Florafestivalen. 2010: 2.

Haraldsson, K.: Jan Ahlm – ett litet porträtt. 2012: 2

Hedlund, Å. & Utberg, K.: Majgården i Salmis. 2010: 1

Hopkins, F.: Discovering the boreal plants in northern Sweden (Nb) with FNF. 1998: 2

Jonsell, B.: Botanisten Lars Levi Laestadius. 2003: 1

Jonsson, F.: Stickelfrö Hackelia deflexa i Norrbotten. 2011: 2

Julin Eva.: Erik Julin. 2011: 1

Jönsson, L.: Nornan återfunnen vid Grelsbyberget, Överkalix. 2001: 2

Karlsson, Th. & Stenberg, L.: Igelknoppar i Norrbotten. 1996: 2

Karlsson, Th.: Två raser av blekvide i Norrbotten. 1996: 2

Karlsson, Th.: Finnblekvide och fjällblekvide i Norrbotten. 1998: 3

Karlsson, Th. & Stenberg, L.: Trampörter i Norrbotten. 1999:1

Larsson, B.: Örnbräken. 2006: 1

Larsson, O.: Floraväkta i fjällen. 2005: 1

Lidbert M-L.: Lars Adam Ringius. 1999: 1

Lidbert M-L.: Natur i Piteå kommun. 2005: 1

Lidbert M-L.: Gammal lärk. 2009: 2

Liljeblad, S.: Lappsk resa 1788. 2009: 2

Lundqvist, F.: Ruderatväxter på barlastplatsen Pite-Storfors. 2005: 1

Lundqvist, J. & Nettelbladt, M.: Anmärkningsvärda fynd i Pite lappmark. 2010:2

Mangi A-K.: Exkursion i botanikdagarnas efterföljd. 2004: 2 2015: 1

Marklund S-E.: Haraholmen – växtplats för invandrare. 2015: 1

Marklund S-E.: Hällträskskogen – en natur- och myggupplevelse. 2015: 1

Maurice, Ch.: Växtligheten på avfallsupplag. 1997: 1

Maurice, Ch.: Längs en vandringsled i Alperna. 2000: 2

Maurice, Ch.: Växter och förorenad mark. 2001: 1

Maurice, Ch.: Vattenrening i våtmark. 2001: 2

Maurice, Ch.: Växter inom marksanering. 2005: 2

Moberg, O.: Brev från Oscar Moberg (till Sten Birge). 2008: 1

Mossberg, B.: Nornajägare i Norrbotten 31 maj 1997. 1998: 2

Mossberg, B.: En resa till Svalbard 1999. 2000:1

Myhr, A.: Inventeringsäventyr. 2006:2

Myhr, D.: Lustgården vid Abborrtjärn. 1996: 2

Myhr, D. Strandaster och andra växter på Trundön. 2010: 2

Nettelbladt, M.: Växter och djur i Laisälvens dalgång. En recension. 2000: 2

Nettelbladt, M.: Tillägg till Laisdalens flora. 2001: 1

Nettelbladt, M.:  Utforskning av Pite lappmarks flora. 2001: 3

Nettelbladt, M.: En botanisk vandring i Arjeplogfjällen. Recension. 2005: 2

Nilsson, B. m. fl.: Västgötaresan 2000. 2001: 1.

Nilsson, T.: Styvfibblan, mer social än sitt rykte. 2011:2

Norrbottens Allehanda 1938: Intressanta fynd i Älvsbytrakten. Intervju med Knut Lundmark. 2011: 1

Olsson, K.: Calypso bulbosa in vitro. 2014: 1

Partridge, J.: Recording for the Norrbotten flora. 1997: 2

Pekkari, S.: Högre vattenväxter i Torne- och Kalixälvar. 1999: 2

Pekkari, S.: Hänggräs då och nu i Haparandaområdet. 2002: 1

Pekkari, S. & Zethraeus, U.: Kransalger. 1999: 2

Persson, L.: 13 år med Norrbottens flora. 2005: 2

Piirainen, M.: Norrbottens Flora, del II och III. En anmälan i Lutukka 2011. 2011: 2

Piirainen, M.: Norrbottens flora I, Stenberg, L. 2012 (red) – anmälan i Lutukka. 2013: 2

Rautiainen, P.: Forskning och skyddsåtgärder av hänggräs i Finland. 2002: 1

Read, G.: An evening Walk in Sweden. 1999: 1

Renström, B.: Växtnamn från övre Vitådalen. 1996: 2

Renström, B.: Havtorn och havtornsträd. 1996: 3

Räsänen, J.: Hur odlar man maskrosor? 2011: 1

Räsänen, J.: Järämäpalomaskrosen Taraxacum aquaphilum. 2014: 1

Räsänen, J.: Två nya maskrosarter för Sverige och Norrbotten. 2014: 2

Schönfeldt, I.: Natura 2000 – ett nätverk av skyddade områden i Europa. 2000: 2

Selberg, B.: Fjärilsexkursion i Östra Granträsk. 2013: 2

Snell, F.: Exkursion till Kolkonjoki 2013-07-11. 2013: 2

Snell, F.: Exkursion till Kallax strandängar. 2015: 1

Stenberg, L.: 20 nya kärlväxter i Norrbottens flora 1995. 1996: 1

Stenberg, L.: Återfunna kärlväxter i Norrbottens flora 1995. 1996: 1

Stenberg, L.: Resume´ av årets inventeringar. 1996: 1

Stenberg, L.: Belägg – till vad nytta? 1996: 2

Stenberg, L.: Växtgenomgångar i Norrbotten våren 1996. 1996: 2

Stenberg, L.: Resume´ av 1996-års inventeringar i Norrbotten. 1996: 2

Stenberg, L.: Nya kärlväxter från Norrbotten 1996. 1996: 3

Stenberg, L.: Återfynd och nyfynd i Norrbotten 1996. 1996: 3

Stenberg, L.: Se upp för nässlorna! 1997: 1

Stenberg, L.: Flera nya kärlväxter i Norrbotten. 1997: 1

Stenberg, L.: Flera återfunna arter i Norrbotten 1996. 1997: 1

Stenberg, L.: Safflor Carthamus tinctorius. 1997: 1

Stenberg, L.: Resumé av florasäsongen 1997. 1997: 2

Stenberg, L.: Nya växter i Norrbotten 1997. 1997: 2

Stenberg, L.: Återfynd och nyfynd i Norrbotten 1997. 1997: 2

Stenberg, L.: Tillägg till Norrbottens flora 1997. 1998: 1

Stenberg, L.: Anders Bertilsson/profilen. 1998: 1

Stenberg, L.: Föreningen Norrbottens Floras projekt. 1998: 1

Stenberg, L.: Projekt hänggräs. 1998: 1

Stenberg, L.: Ny Finsk Kärlväxtatlas. 1998: 2

Stenberg, L.: Floraresume´ från Norrbotten 1998. 1998: 3

Stenberg, L.: Efterlysning: sandsyra. 1999: 1

Stenberg, L.: Namninsamling för Norrbottens flora. 1999: 2

Stenberg, L.: Inventeringar i Norrbotten 1999. 2000: 1

Stenberg, L.: Svåra och alltför sällan rapporterade växter. 2001: 2

Stenberg, L.: Nya amerikaner i Norrbotten. 2002: 1

Stenberg, L.: Vårträff 2001 – en fullträff. 2002: 2

Stenberg, L.: Norrbottens maskrosor Taraxacum. 2002: 2

Stenberg, L.: Fina maskrosor i Norrbotten I. 2003: 2

Stenberg, L.: Norrbottensfloran 2008. 2009: 1

Stenberg, L.: Vägruta Thalictrum venulosum i Norrbotten. 2009: 2

Stenberg, L.: Vägnejlikrot Geum macrophyllum ssp. perincisum i Norrbotten. 2009: 2

Stenberg, L.: Floraförändringar på saltade vägkanter. 2009: 2

Stenberg, L.: Blåtåg Juncus inflexus. 2010: 1

Stenberg, L.: Något om sydkråkbär och nordkråkbär. 2011: 1

Stenberg, L.: Nyheter i Norrbottens flora 2011. 2011: 2

Stenberg, L.: Geologisk-botanisk exkursionen 2012. 2012: 1

Stenberg, L.: Norrbottens Flora del I. 2012: I

Stenberg, L.: Skogen.  2012: I

Stenberg, L.: Sommarbesök 2012. 2012: I

Stenberg, L.: Floranyheter från Norrbotten 2012. 2012: 2

Stenberg, L.: Några maskrosor Taraxacum från Lule lpm. 2012: 2

Stenberg, L.: Senaste nytt i Norrbotten från 2012. 2013: 1

Stenberg, L.: Floraåret i Norrbotten 2013. 2013: 2

Stenberg, L.: Nytt om styv- och norrlandsfibblor i Norrbotten. 2014: 1

Stenberg, L.: Floraförändringar i Nederluleå socken. 2014: 1

Stenberg, L.: Floranyheter från Norrbotten 2014. 2014: 2

Stenberg, L.: Maskrosexpeditionen 2014. 2014: 2

Stenberg, L.: Läget för norrlandsfibblorna i Norrbotten. 2014: 2

Stenberg, L.: Maskrosodlingen i Börjelsbyn. 2014: 2

Stenberg, L.: Återinventering av gamla rutor. 2014: 2

Stenberg, L.: Supplement till Norrbottens flora. 2014:2

Stenberg, L.: Nyheter från Norrbotten 2015. 2016: 1

Stenberg, L.: Några fynd av ovanligare arter i Norrbotten 2015. 2016: 1

Stenberg, L.: Nyheter från maskroshorisonten 2015. 2016: 1

Stenberg, L.: Fjällmaskrosor section Crocea. 2016: 1

Stenberg, L.: Nyheter från fibblefronten 2015. 2016: 1

Stenberg, L.: Genomgång av 2014 års fibblor. 2016: 1

Stenberg, L. & Olsson, K.: Baltnycklar i Norrbotten. 2016: 1

Stenberg, L. & Westerberg, S.: Topplåsbräken i Norrbotten. 1998: 2

Stenlund, L.: Artrika vägkanter. 2000: 1

Stenman, K. & Johansson, F.: Finnmyrten & Röd Flickslända – två nya för Piteå kommun. 2009: 1

Stighäll, K. & Elleström, O.: Tur genom Norrbotten. 2005: 1

Svenonius, B.: Herman Svenonius. 1998: 2

Tyler, T.: Stångfibblor i Norrbotten. 2001: 2

Tyler, T.: Något om hökfibblor i Norrbotten. 2003: 1

Westerberg; S.: Vägstarr, ny för landskapet Norrbotten. 2005: 2

Westerberg, S.: Den svårfunna slakstarren. 2006: 2

Westerberg, S.: Raggdraba funnen i Torne lappmark. 2009: 1

Westerberg. S.: Liten parasollmossa Splachnum melanocaulon i Norrbotten. 2012: 1

Westerberg. S.: Siksundsberget och Siksundsöhällan – två artrika kustnära kalkbarrskogar. 2012: 2

Westerberg. S.: Siknäshalvöns rikkärr. 2013: 2

Westerberg. S.: Pysslinglåsbräken Botrychium tenebrosum i Norrbotten – Svarthällberget döljer sällsyntheter. 2014: 2

Westerberg. S.: Vännijänkkä – våtmarkskomplex med ett av länets finaste rikkärr. 2015:1

Westerberg. S.: Exkursion till Bodbergets skogsfrulokal. 2015: 1

Westman, G.: Några växtfynd från Nederkalix 1950-97. 1998: 1

Westman, G.: Några växtfynd från Nederkalix socken 1953 – 96. 1998: 2

Wikström, L.: Lite kulturhistoria kring skvattram, mjölon och pors. 1999: 2

Wikström, L.: Vattenklöver och Missne – föda och foder vid missväxt. 2000: 1

Wikström, L.: Vitmossa och fönsterlav – förväxlingsarter? 2000: 2

Wikström, L.: Skohöväxter. 2001: 1

Wikström, L.: Hönsbär och tranbär. 2001: 3

Wikström, L.: Etnobiologiskt samlingsverk. 2002: 1

Wikström, L.: Säv, tåg och vass som slöjdmaterial. 2002: 2

Wikström, L.: Botaniska utflyktsmål – Månsgrönnan. 2003: 2

Wikström, L.: ”Norrbottniska brännvinskryddor”. 2004: 2

Wikström, L.: Lärorikt om träd och buskar i norr. 2004: 2

Wikström, L.: Norrbottens botaniska historia. 2004: 2

Wikström, L.: Botanister med anknytning till Älvsbyn. 2005: 1

Wikström, L.: Karlbergsområdet i Piteå. 2005: 2

Wikström, L.: Botaniskt varjehanda i Piteå kommun. 2006: 1

Wikström, L.: Hälso- och läkeväxter. 2006: 1

Wikström, L.:  ”Djurlivet” i växtnamnen. 2006: 2

Wikström, L.: Linne´ i Norrbotten – vad han såg och inte såg. 2007: 1

Wikström, L.: Svenonius och Persson – två inventerare av Luleåfloran. 2008: 1

Wikström, L.: Ekoparker i Norrbotten. 2009: 1

Wikström, L.: Naturskyddets historia i Norrbotten. 2009: 1

Wikström, L. Sommarexkursioner i Piteå. 2011

Wikström, L. Sensommarexkursioner i Piteå. 2013: 2

Zethraeus, A.: Tjänster och gentjänster. 1999: 2

Zethraeus A.: Dialektala växtnamn. 2007: 1

Zethraeus A. & Zethraeus, U.: Sammanfattning av föreläsning av Jan Elveland. 2001: 1

Zethraeus A. & Zethraeus, U.: Myren – dess ekologi och tillblivelse. 2001: 2

Zethraeus, U.: Botanisk exkursion i Pajala 1997. 1997: 2

Zethraeus, U.: Småsvaltingjakten 1997. 1998: 1

Zethraeus, U.: Profilen Lennart Persson. 1998: 3

Zethraeus, U.: Småsvaltingjakten 1998. 1999: 1

Zethraeus, U.: Vårfloran – en anmälan. 1999: 1

Zethraeus, U.: Sven Gellerstedt, en ung botanist i sekelskiftets Piteå. 2000: 2

Zethraeus, U.: Fortsatt småsvaltingjakt. 2000: 2

Zethraeus, U.: Ävjepilört i Norrbotten. 2001: 3

Zethraeus, U.: En inventeringsdag under lägret i Muodoslompolo. 2001: 3

Zethraeus, U.: Referat av Anders Livboms föredrag om Klimatet. 2001: 3

Zethraeus, U.: Exkursion på Storön. 2001: 3

Zethraeus, U.: Stubb- och vegetationstippen på Sör-Haraholmen. 2002: 1

Zethraeus, U.: I Lohammars fotspår sommaren 2002. 2003: 2

Zethraeus, U.: Tidigare försök med floraprojekt och bildandet av en förening i Norrbotten. 2004: 1

Zethraeus, U.: Floraväkteri i Norrbotten. 2004: 1

Zethraeus, U.: Tidigare försök med floraprojekt och bildandet av en förening i Norrbotten. 2004: 1

Zethraeus, U.: Hänggräs sommaren 2004. 2004: 2

Zethraeus, U.: Min vän Claes Hammarsjö. 2004: 2

Zethraeus, U.: En roddtur på Brännträsket. 2005: 1

Zethraeus, U.: Nicktisteln återfunnen. 2005: 2

Zethraeus, U.: Till minne av Svante Pekkari. 2005: 2

Zethraeus, U.: Några intryck från småsvaltingjakten 2005. 2006: 1

Zethraeus, U.: Två ovanliga fynd från Piteå. 2006: 2

Zethraeus, U.: Trädgårdsmålla i Luleå. 2006: 2

Zethraeus, U.: I Lohammars fotspår, en jämförande redovisning av 50 sjöar i Norrbottens landskap 2007: 2

Zethraeus, U.: Sydberg i Älvsby kommun. 2008: 1

Zethraeus, U.: Botaniskt kåseri från Piteå. 2008: 1

Zethraeus, U.: Havsnajas utanför Rosvik i Piteå Skärgård. 2008: 1

Zethraeus, U.: Några fina fynd sommaren 2007. 2008: 1

Zethraeus, U.: Inledning till artikel om finnmyrten. 2008: 2

Zethraeus, U.: Haraholmstippen i Piteå, en botanisk pärla. 2009:1

Zethraeus, U.: Sture Westerberg, en naturprofil i Norrbotten. 2009: 1

Zethraeus, U.: Fina fynd 2008. 2009: 1

Öberg, T.: Växtpoem till Florafestivalen. 2010: 2.

Öster, B.: Låsbräkennotis från Norrfjärden. 1997: 2

Öster, B.: Min låsbräkentomt 2002: 2

Öster, B.: Lustgården – ett stycke ovanlig natur i Piteå. 2004: 1

Öster, B.: Några utdrag ur Gustaf Sandbergs efterlämnade skrifter. 2004: 1

Öster, B.: Stor låsbräken. 2005: 2

Öster, B.: Floraväktarrapport för provinsen Norrbotten 2013. 2014: 1

Öster, B.: Floraväkteriet 2015 i landskapet Norrbotten. 2015:1

| KONTAKT |

Frågor om föreningen och medlemskap: info@norrbottensflora.se

Redaktör för Nordrutan: redaktor@norrbottensflora.se

Sidansvarig: webmaster@norrbottensflora.se