Kontakt

STYRELSEN

Det är vi som sitter i styrelsen för Norrbottens flora

Ordförande

Berit Renström

073-020 84 11

E-post. beritrenstrom8@gmail.com


Vice ordförande

Hans Groth

Tel. 070-330 51 49

E-post. hans.groth14@gmail.com


Sekreterare

Carl-Johan Wikström

Tel. 070-680 10 01

E-post. cjewmail@gmail.com


Ledamöter

Åsa Hedlund

Tel.  073-044 61 75

E-post. asa.hedlund@live.se


Kerstin Haraldsson

Tel.  070-264 46 46

E-post. kerstin.hson@gmail.com


Suppleanter

Dieke Sörlin

Tel. 070-965 12 56

E-post.  dieke.sorlin@gmail.com


Birgitta Seb Olsson

Tel. 070-699 70 16

E-post. birgittaseb54@gmail.com


Föreningens postadress

Föreningen Norrbottens flora

c/o Berit Renström

Bakigatan 8

954 33 Gammelstad