Projekt

INVENTERING AV NORRBOTTENS FLORA

Till föreningens viktigaste uppdrag hör att stödja och medverka i den inventering och kartläggning av kärlväxter i landskapet Norrbotten som pågår. Inventeringarna har bl a lett fram till publicerandet av bokverket Norrbottens Flora.


Inventeringarna fortsätter och växtfynden ska liksom tidigare meddelas till Lennart Stenberg som ansvarar för den databas där alla växtfynd registreras. Artuppgifter bör även läggas in på Artportalen, www.artportalen.se, så att de blir tillgängliga för bl a myndigheter i deras naturvårdsarbete.


Har du uppgifter att rapportera kontakta Lennart på tel. 070-866 18 89 eller e-post lennart.stenberg@nrm.se.

NORNAINVENTERING

Nornans växtplatser och förekomster har inventerats under under lång tid men fortfarande kan det finnas oupptäckta nornalokaler. Hör av dig om du vill medverka i framtida nornainventeringar eller har gjort ett eget nornafynd.


Har du uppgifter att rapportera eller vill vara med kontakta Irma Davidsson på tel  070-305 36 02 eller e-post irma.davidsson@telia.com.

ÖVRIGA PROJEKT

Föreningen har tidigare anlitats för inventeringar av bl a länsstyrelsen och nya liknande projekt kan tillkomma. Meddelande om detta kommer att annonseras i Nordrutan och på denna hemsida.

Nornans utbredning i landskapet Norrbotten

FLORAÖVERVAKNING

Du som är intresserad av att delta i det riksomfattande floraväkteriet tveka inte att anmäla dig som floraväktare. Du kan då följa med och bevaka någon av våra rödlistade eller hotade arter på en bestämd lokal i Norrbotten.


Kontakta Hans-Erik Öster, på tel. 070-559 62 28 eller på e-post hans.erik.oster@telia.com, så får du instruktioner om hur man går tillväga.