Aktiviteter


Preliminärt sommarprogram 2023                                                                        


Årsmöte 2023 lördag 18 mars kl. 10. Studiefrämjandet i Luleå.                                                                                                                              

Efter årsmötet  "Lopplumrar, blåklockor och lite annat med Lennart Stenberg".

Se kallelse!


Lördag 20 maj. Fagning vid Lappbodarnas slåtteräng. Vi räfsar löv och städar ängen inför växtsäsongen. Ta gärna med arbetshandskar och lövräfsa. Redskap finns annars att låna. Samarrangemang melan slåtter- och floraföreningar.  Vägbeskrivning:  kör grusvägen från Harrbäcken mot fiskesjön Holsträsket norr om Norrfjärden så hittar du ängen.                  Kontakt: Tommy Bystedt 070-2701616 eller tombys@telia.com


29/5- 21/6 Försommarinventeringar

Majsmörblommor, viden och vårblommor mm. Kontakt: Lennart Stenberg 


Senare besked om dag i juni.  Majsmörblomma-exkursion

Under ledning av Matti Leikonen och Lennart Stenberg


Tisdag 6 juni . Exkursion till Svarthällberget. Kontakt: Jan Ahlm


Lördag 10 juni. Vad har jag i buketten

En rolig aktivitet för barn tillsammans med en vuxen. Vi plockar blommor, vi luppar, leker och lär med Natursnokarna.

Luleå. Kontakt: Dieke Sörlin 070- 9651256


Senare besked om dag i juni. Exkursion vid Tetbergets guckuskor. Kontakt: Hans Groth


Senare besked om dag i juni. Exkursion vid Kvarnträsket. Råneå. Kontakt: Berit Renström 


27/6-23/7 Inventeringar av öar och inlandsrutor.

Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg


Söndag 30 juli Exkursion Seskarö. Samling vid " Handlarn ",  Seskarö livs, kl. 10.00. Tag med fika och grova skor. 

Kontakt och ledare : Carl Johan Wikström


Söndag 30 juli. Flora- och insektsexkursion till Lappbodarna. Se tidigare Vägbeskrivning

Kontakt: Tommy Bystedt


31/7-18/8. Fortsatta inventeringar öar och inland. Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg

 

Senare besked om dag i augusti. Exkursion till Skogsfrun på Ormberget. Kontakt: Dieke Sörlin


Lördag 12 augusti kl. 10. Slåtter vid Lappbodarnas slåtteräng

Vi slåttrar ängen och hässjar höet, med hjälp av både slåtterbalk och lie. Ta gärna med arbetshandskar, lie och höräfsa. Redskap finns annars att låna. Slåtterföreningen bjuder på en lätt lunch, möjlighet finns att grilla.                                                                                       Se tidigare Vägbeskrivning. Kontakt: Tommy Bystedt


30/8-14/9 Sensommarinventeringar i Norrbotten.  Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg


23/9 Skogsdag i Norrbotten. Senare besked vilka platser. 


Kontaktuppgifter

Berit Renström: 073-0208411, beritrenstrom8gmail.com

Hans Groth: 070-3305149, hans.groth14@gmail.com

Kerstin Haraldsson: 070-2644646, kerstin.hson@gmail.com

Lennart Stenberg: 070-8661889, lennart.stenberg46@gmail.com

Dieke Sörlin: 070-9651256, dieke.sorlin@gmail.com

Carl Johan Wikström: 070-6801001, cjewmail@gmail.com

Tommy Bystedt: 070-2701616, tombys@telia.com

 

Vi samarbetar med