Aktiviteter


Program för 2024 kommer snart!


Sommarprogram 2023                                                                        

                                                                                                                

Lördag 20 maj. Fagning vid Lappbodarnas slåtteräng. Norrfjärden. Vi räfsar löv och städar ängen inför växtsäsongen. Ta gärna med arbetshandskar och lövräfsa. Redskap finns annars att låna. Samarrangemang melan slåtter- och floraföreningar.  Vägbeskrivning:  kör grusvägen från Harrbäcken mot fiskesjön Holsträsket norr om Norrfjärden så hittar du ängen. Kontakt: Tommy Bystedt 070-2701616 eller tombys@telia.com


29/5-21/6 Försommarinventeringar

Majsmörblommor, viden och vårblommor mm. Kontakt: Lennart Stenberg 


Tisdag 6 juni. Exkursion till Svarthällberget. Sangis.

Mötesplats kyrkan i Kalix kl 10:00 eller vid macken kl 10:20 i Sangis.

Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Kontakt: Kerstin Haraldsson


Fredag 16 juni. Majsmörblomma-exkursion. Vitå Inställd

Under ledning av Matti Leikonen och Lennart Stenberg. Kontakt: Lennart Stenberg


Lördag 17 juni. Vad har jag i buketten. Hertsön i Luleå

En aktivitet för barn tillsammans med en vuxen. Vi plockar blommor, vi luppar, leker och lär med Natursnokarna.

Samling kl 10:00 på Banankulle bakom Hertsöns IP.  Ta med eget fika. Kontakt: Dieke Sörlin


Söndag 18 juni. Exkursion till Tetbergets guckuskor. Piteå.

Samling kl 10:00 vid parkeringen Västra kajen. Ta med fika!

Kommer man norrifrån, så kontakta Hans Groth.

Kontakt: Hans Groth


Onsdag 21 juni. Exkursion vid Kvarnträskets guckuskor, Jämtön Råneå. 

Samling kl 18 vid avtagsvägen mot Degerviksberget (Lossen), ca 2 km före Rörbäck.

Kontakt: Hans Groth 


27/6-23/7 Inventeringar av öar och inlandsrutor. Läger i Vitå.

Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg


Söndag 30 juli. Exkursion Seskarö.

Samling kl 10:00 vid " Handlarn ",  Seskarö livs. Tag med fika och grova skor. 

Kontakt och ledare: Carl Johan Wikström


Söndag 30 juli. Flora- och insektsexkursion vid Lappbodarna.

Se tidigare Vägbeskrivning. Kontakt: Tommy Bystedt


31/7-18/8. Fortsatta inventeringar öar och inland. Läger i Vitå.

Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg

 

Lördag 5 augusti. Skogsfrun-exkursion på Ormberget, Luleå. 

Samling kl 10. Vi träffas på parkeringen vid diskgolfbana (frisbee), se kartan. Vägen från Bensby-hållet är körbar dock i ganska dåligt skick mot slutet. Från Hagaviks-vägen är den i bättre. Ta med fika. 

https://goo.gl/maps/tKzGFrUDGP5xpz2UA

Ledare: Sture Westerberg. Kontakt: Dieke Sörlin


Lördag 12 augusti kl. 10. Slåtter vid Lappbodarnas slåtteräng

Vi slåttrar ängen och hässjar höet med hjälp av både slåtterbalk och lie.

Ta gärna med arbetshandskar, lie och höräfsa. Redskap finns annars att låna.

Slåtterföreningen bjuder på en lätt lunch, möjlighet finns att grilla.

Se tidigare Vägbeskrivning. Kontakt: Tommy Bystedt


1/9-14/9 Sensommarinventeringar i Norrbotten.  

Kontakt: Hans Groth och Lennart Stenberg


Lördag 9 september kl. 10.00. Vandringens dag  Seskarö havsbad. Samarrangemang med Seskarö trails förening, Svenska turistföreningen och Norrbottens flora. Carl- Johan Wikström, floraguide och Johannes Lange berättar om Seskarö friluftsområde. Naturstigarna varierar från 2.5 km, 3.5 km och 7 km. Ta med egen matsäck.


23/9 Skogsdagen "Skog för livet". Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningen mm.


Kontaktuppgifter

Berit Renström: 073-0208411, beritrenstrom@gmail.com

Hans Groth: 070-3305149, hans.groth14@gmail.com

Kerstin Haraldsson: 070-2644646, kerstin.hson@gmail.com

Lennart Stenberg: 070-8661889, lennart.stenberg46@gmail.com

Dieke Sörlin: 070-9651256, dieke.sorlin@gmail.com

Carl Johan Wikström: 070-6801001, cjewmail@gmail.com

Tommy Bystedt: 070-2701616, tombys@telia.com

 

Vi samarbetar med