Aktiviteter

©   NORRBOTTENS FLORA


Välkommen till föreningen

NORRBOTTENS FLORA

En förening med intresse för växter.

Följ gärna med på någon av våra exkursioner eller aktiviteter!

Inventering. Foto: Hans Groth

          Sommarprogram 2020 

             Vi håller avstånd till varandra och följer myndigheternas rekommendationer i dessa conona-tider.

          Röd text är ändrade datum/tider


 •  Lördag  30/5  Fagning och årsmöte  Lappbodarnas Slåtterförening. 

              Vi räfsar löv och städar ängen inför växtsäsongen. Tag gärna med lövräfsa, handskar och fika.

              Avfärd från CirkleK-macken i Norrfjärden kl.10.00. 

              Samarrangemang med Lappbodarnas slåtterförening. Kontakt: Tommy Bystedt


 • Söndag 7/6  Norna-exkursion i Piteå 

            Vi återbesöker den fina nornalokalen vid Hötjärnhällan.

            Samling kl 10.00 på stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå.

            Grova skor och fika. Kontakt: Hans Groth Ledare: Kjell Olsson & Hans Groth


 • 3—18/6  Försommarinventeringar i Piteå, Älvsbyn och Harads

            Vi samlar majsmörblommor och maskrosor mm. Kontakt: Lennart Stenberg


 • Söndag 14/6  Vårslåtter vid Lappbodarna. Slåtter av den ängsdel som vi slog för första gången i fjol

            Vi kommer att använda slåtterbalk men tag gärna med lie, höräfsa, handskar och fika.

           Avfärd från CircleK-macken i Norrfjärden kl. 10.00.

           Samarrangemang med Lappbodarnas slåtterförening. Kontakt: Tommy Bystedt


 • 23/6—24/7  Inventeringar i södra halvan av Norrbotten

            Vi inventerar under hela sommaren på kartbladen 23/24 och 25JKL samt 26KLM. Vi håller troligen till på folkhögskolan i                 Älvsbyn. Listor på inventeringsläget för fibblor samt backlistor finns på plats. Kontakt: Lennart Stenberg


 • Tisdag 23/6  Inventering av Vargön i Piteå skärgård

             Tag med utrustning & mat för en lång dag. Obligatorisk anmälan: Hans Groth


 • Lördag 27/6  Inventering av Junkön i Luleå skärgård

            Ta med utrustning & mat för en lång dag. Obligatorisk föranmälan: Hans Groth


 • Söndag 28/6  Exkursion till Timmerbergets guckuskor och rikkärr mm.

            Träff kl 10.00 vid parkeringen, Teknikens hus, Universitetsvägen. Ta med fika och grova skor.

            Kontakt: Dieke Sörlin Ledare: Sture Westerberg


 • Lördag 4/7 - Lördag 11/7  Inventeringsvecka i Älvsbyn 

            Sommarens inventeringsvecka sker i Älvsbyn. Arbetslokaler och enkelt logi kommer att ordnas.

            Du kan deltaga de dagar du vill. Anmälan till Hans Groth


 • Söndag 12/7  Exkursion till Stora Nattberget, längst Silvervägen

            Mötesplats vid folkhögskolans huvudentré i Älvsbyn kl 9.30. eller ca kl 10.00 vid väg 94, 24 km västerut från Älvsbyn.

            Stanna vid byn Nattberg, gamla sågen. Gemensamt fortsätter vi längst en skogsbilväg mot Stora Nattberget 458 möh.

            Fika och grova skor. Samarrangemang med Älvsbyns Naturskyddsförening.

            Kontakt: Birgitta Seb Olsson, Ledare: Hans Groth

                        Första delen av Sommar programmet har vi slutfört som du kan följa på vår facebook grupp

                       "Föreningen Norrbottens floran" 


 • Torsdag 16/7 Fina fibblor och andra växter i Korpilombolos omgivningar, i samverkan med Korpilombolo Kulturförening. Vi utgår från Kulturhuset kl 9.00. Kontakt: Linnea Nylund, ledare: Lennart Stenberg


 • Lördag 18/7  Exkursion till slåtterängen i Åträsk, Piteå

            Det är en unik äng som har slagits under närmare 40 år och uppvisar en mycket varierad flora.

            Avfärd från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå kl.09.00 och från affären i Lillpite kl 09.30.

           Tag med fika. Kontakt: Hans Groth. Ledare: Hans Groth & Tommy Bystedt


 • Söndag 19/7  Exkursion till Rågholmen öster om Vånafjärdens by

            Inventering. Samåkning från Kalix kyrka kl 10. Samarrangemang med Kalix Naturskyddsförening.

            Medtag fika och blyertspenna. Kontakt: Kerstin Haraldsson. Ledare: Jan Ahlm.

           Största delen av Sommar programmet har vi genomfört,  som du kan följa vidare och läsa

           på vår facebook grupp "Föreningen Norrbottens floran". 


 • Augusti månad cirka 10-31. Samlar vi norrlandsfibblor och inventerar vattenväxter mm. Under planering.

             Kontakt: Lennart Stenberg


 • Söndag 9/8  Floravandring i Piteå

            Vanliga och kanske ovanliga växter i stan. Vi utgår från parkeringen vid Västra kajen kl. 10. Ta med fika!

            Kontakt: Hans Groth, ledare: Carl-Johan Wikström & Hans Groth


 • Söndag 9/8  Höstslåtter vid Lappbodarna.

  Vi slår för sjätte året den del av ängen som nu har fått en fin ängs karaktär.

  Vi använder både slåtterbalk och liar. Tag gärna med lie, höräfsa, handskar och fika.

  Avfärd från Circlel K-macken i Norrfjärden kl. 10.00.

  Samarrangemang med Lappbodarnas slåtterförening. Kontakt: Tommy Bystedt


 • Söndag 16/8 Skogsfru och svamp

            Stortjärn, nära OK Vargens stuga, samling vid Kalix kyrka kl 12 för samåkning.

            Medtag matsäck, korg, svampbok och liten kniv. Kontakt: Kerstin Haraldsson Ledare: Jan Ahlm 


           Kontaktuppgifter

            Hans Groth: 070-330 51 49, hans.groth14@gmail.com

            Kerstin Haraldsson: 070-264 46 46, kerstin.hson@gmail.com

            Lennart Stenberg: 070-866 18 89, Lennart.Stenberg@nrm.se

            Sture Westerberg: 070-381 95 12, stuwes48@gmail.com

            Tommy Bystedt: 070-270 16 16, tombys@telia.com

            Dieke Sörlin: 070-965 12 56, dieke.sorlin@gmail.com

            Birgitta Seb-Olsson: 070-699 7016, birgittaseb54@gmail.com

            Carl Johan Wikström: 070-680 10 01, cjewmail@gmail.com

            Linnea Nylund: 070-325 03 23, nylundlinnea@gmail.com  

            Irma Davidsson: 070-305 3602, irma.davidsson@telia.com

            Vi samarbetar med

| KONTAKT |

Frågor om föreningen och medlemskap: info@norrbottensflora.se

Redaktör för Nordrutan: redaktor@norrbottensflora.se

Sidansvarig: webmaster@norrbottensflora.se