Medlem

Ormbär. Foto: Tommy Bystedt


MEDLEM

Som medlem kan du följa med på nornainventering eller andra aktiviteter som föreningen har.  Medlem blir du genom att betala årsavgiften, 130 kr för enskild eller 150 kr för hel familj. Betala via plusgiro 112 54 96-8. Ange namn, adress och telefonnummer samt gärna e-postadress på betalningen. För mer upplysningar om medlemskap hör av dig på info@norrbottensflora.se eller kontakta någon i styrelsen.

NORDRUTAN

Som medlem får du medlemsskriften Nordrutan två gånger per år, ett exemplar per familj, och är välkommen att delta i föreningens aktiviteter.