Aktiviteter

Välkommen till föreningen

NORRBOTTENS FLORA

En förening med intresse för växter.

Följ gärna med på någon av våra exkursioner eller aktiviteter!

Inventering. Foto: Hans Groth

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Vill du ha information om föreningens aktiviteter via e-post? Lämna din e-postadress till Tommy Bystedt, 070-270 16 16 eller tombys@telia.com så får du påminnelser om snart förestående aktiviteter och även information om aktiviteter som ställs in eller flyttas p g a vädret.

Inventeringar i Norrbotten sommaren 2018.

Som vanligt pågår inventeringar i landskapet Norrbotten under hela vegetationsperioden med olika intensitet och i mer eller mindre organiserad form. I år inventerar vi främst i landskapets norra delar. Under v.28 har vi ett organiserat läger med Pajala som centralort och med enkelt boende i Laestadiusskolan.

 

Under slutet av juni och i juli inventeras några skärgårdsöar, i första hand delar av Hindersön t.ex. kulturmarker under tidig utveckling och Lappön norr därom.

 

I år gör vi också en särskild inventeringsinsats vid Hötjärnhällan i Piteå. Området är under utredning av Skogsstyrelsen för att erhålla biotopskydd. Vi vill med inventeringen ytterligare stärka argumenten därför och kontrollera att avgränsningen av området är relevant.

Under övriga tider sker inventering på eget initiativ. Kontakt med ev. inventerare kan förmedlas. Var inte rädd för att ansluta till vår verksamhet även om du inte känner dig så kunnig. Det är så man kan utvecklas i sitt intresse.

 

För frågor om inventeringsveckan och andra inventeringsaktiviteter kontaktas Lennart Stenberg eller Hans Groth.

 

Ingen anmälan behövs till aktiviteterna förutom till inventeringarna i Pajala och i skärgården samt till liekursen.

 

Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

PROGRAM 2018

Datum för aktiviteterna kan ändras med kort varsel beroende på vädret. Det annonseras i så fall här och via e-post till de medlemmar som har lämnat sin e-postadress.

 

Sönd. 18/3 Årsmöte.

Kråkbergsskolan i S. Sunderbyn. Luleå kl.13.00.

Kontakt: Sven-Erik Marklund.

 

Onsd. 16/5: Floraväktarträff.

Diskussion om uppläggningen av årets floraväkteri.

Samling kl.18.00 vid huvudentrén till Länsstyrelsen i Luleå.

Kontakt: Hans-Erik Öster.

 

Lörd. 26/5: Fagning av slåtterängen vid Lappbodarna i Norrfjärden, Piteå.

Vi städar bort löv och kvistar som samlats sedan i höstas. Tag om möjligt med räfsa, gräskorg samt lunch-/fikapaket.

Avfärd kl. 10.00 från parkeringen bakom CircleK-macken i Norrfjärden.

Kontakt: Tommy Bystedt.

 

Tisd. 29/5 och ev. Onsd. 30/5: Inventering av nornor vi Hötjärnhällan i Piteå. OBS: flyttad från tidigare annonsering 3/6.

Tag om möjligt med karta, GPS och anteckningsmateriel samt lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.09.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå.

Kontakt: Tommy Bystedt.

 

Lörd. 16/6: "Vårslåtter" vid slåtterängen vid Lappbodarna i Norrfjärden, Piteå.

Vi slår den delen av ängen som vi under tidigare år lämnat nästan orörd. Huvudsakligen kommer vi att arbeta med en slåtterbalk men även liarna kommer till användning. Tag om möjligt med lie, räfsa och gräskorg samt lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.10.00 från parkeringen bakom CircleK-macken i Norrfjärden.

Kontakt: Tommy Bystedt.

 

Sönd. 10/6: Guckuskoexkursion till Tetberget i Piteå. OBS: Flyttad från tidigare annonsering 17/6.

Tetberget är ett Natura 2000-område med närmare tusen blommande guckuskor. Tag med lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.10.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå och 10.15 från parkeringen bakom CircleK-macken i Norrfjärden.

Kontakt: Hans Groth.

 

Onsd. 27/6 Inventering på ön Skomakaren/Suutari i Haparanda skärgård. Extrainsatt.

Avfärd från Haparanda hamn i Nikkala kl 08.00 och tillbakaresa c:a kl 17.00.

Lunch kommer att serveras, tag med mellanmål, lämpliga kläder och skor (en torr ö) och flytväst om du har - finns annars att låna i hamnen.

Anmälan och upplysningar: Kerstin Haraldsson.

 

Torsd. 28/6 Inventering på Hindersön i Luleå skärgård. OBS! Flyttad till tisd. 3/7.

Vi inventerar huvudsakligen ängs- och kulturmarker. Avfärd från Lövskärs fiskehamn utanför Luleå kl.08.00 och återfärd kl.18.00. Tag med flora, anteckningsmateriel, mat och vatten.

Anmälan och upplysningar: Kerstin Haraldsson.

 

Lörd. 30/6: Kurs i lieteknik i Sjulsmark.

Under kursdagen får du både praktiska och teoretiska råd om hur du ska hålla din lie skarp och förbättra din teknik. Tag gärna med din egen lie och bryne. Närmare upplysningar och anmälan på http://www.studieframjandet.se/Kurs/piteå/Kurs-i-lie-teknik-lördag-30-juni/735109/.

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Kontakt: Karin Fallén.

 

Sönd. 1/7: Blomstervandring vid Stämsjön i Pålänge, Kalix.

Tag med lämpliga kläder och fika.

Samling kl.10.00 på parkeringen vid Kalix kyrka eller vid Stämsjön något senare. Medtag fika och lämpliga kläder.

Upplysningar: Kertin Haraldsson.

 

Månd.-Sönd. 9-15/7: Inventeringsvecka i Pajala

Sommarens inventeringsvecka sker i den norra landskapsdelen med Pajala som centralort. Arbetslokaler och enkel logi i Laestadiusskolan. Du kan deltaga det antal dagar du själv väljer.

Anmälan till Hans Groth.

Kontakt: Lennart Stenberg eller Hans Groth.

 

Sönd. 15/7: Rikmyrsexkursion till Svartnämyran i Piteå.

Myren är ett intressant rikkärr i ett kustnära läge där flera rikkärrsarter påträffats som inte är vanliga närmast Bottenvikskusten. Tag med stövlar och lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.10.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå.

Kontakt: Sture Westerberg

 

Fred. 20/7: Inventering av kärlväxter vid Hötjärnhällan, Piteå. OBS! Ändrat klockslag

Tag om möjligt med flora, penna och GPS samt lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.08.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå. Anmäl helst ditt deltagande.

Kontakt: Tommy Bystedt.

 

Torsd. 26/7: Inventering av Lappön i Luleå skärgård. OBS! Inställd. Görs samtidigt med inventeringen av Hindersön den 3/7.

Avfärd från Lövskärs fiskehamn utanför Luleå kl.08.00 och återfärd kl.18.00. Tag med flora, antecknigsmateriel, mat och vatten.

Anmälan och upplysningar: Kerstin Haraldsson

 

Sönd. 26/8 Höstslåtter vid Lappbodarna i Norrfjäden, Piteå.

Vi försöker, för första gången, slå hela området. Tag om möjligt med lie, räfsa, gräskorg samt lunch-/fikapaket.

Avärd kl. 10.00 från parkeringen bakom CircleK-macken i Norrfjärden.

Upplysningar: Tommy Bystedt.

 

Lörd. 8/9: Inventering av mossor, lavar och svampar vid Hötjärnhällan, Piteå.

Tag om möjligt med bestämningslitteratur, penna och GPS samt lunch-/fikapaket.

Avfärd kl.10.00 från stora parkeringen vid Västra kajen i Piteå.

Kontakt: Sture Westerberg.

 

Floraväkteri

Floraväkteri och floraövervakning pågår hela sommaren.

Upplysningar: Hans-Erik Öster.

Läs mer >>

 

Kontaktuppgifter:

Hans-Erik Öster: 070-559 62 28, hans.erik.oster@telia.com

Hans Groth: 070-330 51 49, hans.groth14@gmail.com

Karin Fallén: 070-259 67 24, karin@fallens.se

Kerstin Haraldsson: 070-264 46 46, kerstin.hson@gmail.com

Lennart Stenberg: 070-866 18 89, Lennart.Stenberg@nrm.se

Sture Westerberg: 070-381 95 12, stuves48@gmail.com

Sven-Erik Marklund: 070-312 96 42, marklundsvenerik@gmail.com

Tommy Bystedt: 070-270 16 16, tombys@telia.com

 

 

Vi samarbetar med

 

| KONTAKT |

Frågor om föreningen och medlemskap: info@norrbottensflora.se

Redaktör för Nordrutan: redaktor@norrbottensflora.se

Sidansvarig: webmaster@norrbottensflora.se